logo

Tag

scenografija za film
filmska scenografija

FILM LOCKOUT

– Film Lockout u produkciji Lika Besona motivisan je SF elementima. Izrada scenskog objekta vrsila se iz vise zasebnih objekata u vidu elemenata svemirskog broda i putnickog aviona. – Objekti su izvedeni po nacrtima scenografa, na osnovu kojih smo vrsili izradu potrebnih elemenata. – Prema tehnickim nacrtima projektovali smo 3D modele potrebnih elemenata, na osnovu kojih smo izradili G kod za cnc ob
Read More